צוואה מפלה

משרדינו ייצג אחות שאחד מאחיה, אשר התגורר עם האם החולה בערוב ימיה, החתים את האם החולה על צוואה מפלה לפיה הוא היורש היחיד של דירת המגורים של האם. האחות הגישה דרכנו התנגדות לצוואת האם וטענה כי הצוואה נחתמה שלא כדין. השופט ביטל את הצוואה המפלה וקבע כי יש לחלק את דירת המגורים של האם שווה […]

עמדו על זכויותיכם!

עמדו על זכויותיכם! לאחר 18 חודשי איחור במסירת דירה לקונים, לא הסכים הקבלן לפצות את הקונים בגין האיחור. בנוסף, הדירה הועברה לקונים עם ליקויי בנייה רבים אשר, על אף בקשות ותחינות הקונים, לא תוקנו ע"י הקבלן והקונים נאלצו לתקנם מכספם האישי.