דירת החלומות, האומנם?

דירת החלומות, האומנם? לקוחות המשרד מצאו את דירת חלומותיהם במחיר אטרקטיבי ופנו אלינו לייצוג משפטי ברכישת הדירה. בירור שלנו  בלשכת רישום המקרקעין ובתיק הבניין בעירייה העלה כי דירת החלומות איננה מוגדרת כדירה אלא כמחסן והשימוש בה למגורים אינו חוקי. לאחר קבלת תוצאות הבירור המלצנו ללקוחות לא לרכוש את הדירה ומנענו מהם לרכוש נכס אשר יפסידו […]